ακαδημία

Θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε τα εξής:


Θα πρέπει όλα τα παιδιά – μέλη της ακαδημίας μας να
-    έρθουν στη γραμματεία για να εγγραφούν (δήλωση στοιχείων, τοποθέτηση σε συγκεκριμένο τμήμα κλπ).

-    προσκομίσουν βεβαίωση υγείας από παιδίατρο ή καρδιολόγο.

-    προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης, με επικυρωμένη φωτογραφία (τα αγωνιστικά τμήματα μόνο).

Να σας ενημερώσουμε πως στο χώρο του Lido Soccer λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, με ειδικές τιμές για τους γονείς των εγγεγραμμένων στην ακαδημία αθλητών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο internet μέσα από το ασύρματο δίκτυο του Lido Soccer (wifi).


Η ακαδημία του Lido Soccer σας εύχεται καλή ποδοσφαιρική χρονιά.