2019 - 2020

ΑΚΑΔΗΜΙΑ Lido Soccer 2019 - 2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ

Α/Α

ΗΛΙΚΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

1

ΑΣ Όμιλος Λίντο

Α2 ΕΠΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ

ΔΕ – ΤΡ – ΠΕ - ΠΑ

19:00 – 20:30

2

Δόξα Ηρακλείου 

Β1 ΕΠΣΗ

ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΔΕ – ΠΑ

ΤΡ - ΠΕ

19:00 – 20:30

15:30 – 17:00

3

2005

ΠΑΙΔΕΣ

Α1 ( Κ15)

ΤΡ – ΠΕ - ΠΑ

15:30 - 17:00

4

2004/05

Α4 ΠΡΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΠΑ

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

5

2006

ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ

Β1 (Κ14)

ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ

16:30 - 18:00

6

2007

Β2 ( Κ13)

ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ

16:30 - 18:00

7

2006/07

Β3 ΠΡΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΠΑ

16:30 – 18:00

18:00 - 19:00

8

2006/07

Β5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΔΕ - ΤΕ

ΣΑ

18:00 – 19:00

10:00 - 11:00

9

2006/07

Β6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΣΑ

18:00 – 19:00

10:00 – 11:00

10

2008

ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Γ1 (Κ12)

ΔΕ – ΤΕ - ΠΑ

15:30 - 17:00

11

2009

Γ2 (Κ11)

ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ

15:30 - 17:00

12

2008

Γ3 ΠΡΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΠΑ

16:30 – 18:00

18:00 - 19:00

13

2009

Γ4 ΠΡΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΠΑ

16:30 – 18:00

18:00 - 19:00

14

2008/09

Γ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΔΕ - ΤΕ

ΣΑ

18:00 – 19:00

10:00 - 11:00

15

2008/09

Γ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΣΑ

18:00 – 19:00

10:00 – 11:00

16

2010

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ

Δ1/Δ3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟ

ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ

16:30 - 18:00

17

2011

Δ2/ Δ4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟ

ΔΕ – ΤΕ - ΠΑ

17:00 - 18:00

18

2010/11

Δ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΔΕ – ΤΕ

ΣΑ (ΠΑ)

18:00 – 19:00

11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00)

19

2010/11

Δ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΣΑ (ΠΑ)

18:00 – 19:00

11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00)

20

2012

ΜΙΝΙ

Ε1/Ε2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟ

ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ

17:00 - 18:00

21

2012/2013/2014

Ε3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΔΕ – ΤΕ

ΣΑ (ΠΑ)

18:00 – 19:00

11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00)

22

2012/2013/2014

Ε4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΤΡ – ΠΕ

ΣΑ (ΠΑ)

18:00 – 19:00

11:00 – 12:00 (18:00 – 19:00)